TOP - het Talent Ontwikkelings Programma

 

Je bent wel geïnteresseerd in een ontwikkelingsprogramma voor je Talenten, maar je hebt wel wat vragen en voorwaarden. Past het programma wel bij de missie en visie van je bedrijf? En heb je eigenlijk zelf nog iets te zeggen over wat het Talent volgens de organisatie zou kunnen ontwikkelen? 

Zeker! Door een nauwe samenwerking aan te gaan met de organisatie (vaak in de persoon van de leidinggevende van het Talent) zijn wij in staat optimaal vorm te geven aan een succesvol ontwikkelingsprogramma voor het geselecteerde Talent. De ontwikkeling van dit Talent staat centraal, maar altijd binnen de ambities van de organisatie (kernwaarden en bedrijfsdoelen). 

De opbouw van het Talent Ontwikkelings Programma is als volgt:

Tijdens een intakegesprek tussen de TOP coach, het Talent en zijn of haar leidinggevende worden op basis van de ontwikkelingsvraag de leerdoelen gedefinieerd. 

Met deze persoonlijke leerdoelen als uitgangspunt wordt voor elk Talent een eigen TOP activiteitenkalender gevuld. In deze jaarkalender staan de methodes gepland die bijdragen aan het behalen van de leerdoelen. Hieronder vallen vragenlijsten en testen, individuele coaching, intervisie, praktijkopdrachten, trainingen en een stage. 

Tijdens het traject worden de leerdoelen nauwlettend bewaakt en waar nodig wordt het programma bijgesteld.

Halverwege het traject vindt een evaluatiegesprek plaats tussen de TOP coach, het Talent en zijn of haar leidinggevende en wordt de voortgang geëvalueerd. Eventueel worden de leerdoelen aangescherpt of de koers aangepast.  

 

 

Het Talent Ontwikkelings Programma wordt zowel als extern traject voor individuele Talenten van diverse bedrijven georganiseerd, als ook voor de geselecteerde topmedewerkers van een bedrijf tijdens een in-company programma.

Een van de bijkomende successen van het Talent Ontwikkelings Programma is een enorme uitbreiding van het netwerk van de Talenten. De deelnemers bouwen gedurende een heel jaar een langdurige relatie op met hun mede-Talenten. Het geeft hen nieuwe perspectieven en ideeën en breidt hun professionele werkomgeving uit. 

Om netwerken te stimuleren, biedt TOP voor Talent een aantal extra activiteiten aan, waaronder de jaarlijkse TOP meeting. Op deze netwerkbijeenkomst, waarbij ook andere collega’s uit de organisatie van de Talenten welkom zijn, wordt een inspirerende gastspreker uitgenodigd om zijn of haar verhaal te vertellen.

 

 

 

 

 

Manager van een bank: “Natuurlijk is het heel belangrijk om te investeren in je werknemers, zeker in hen die de drive en de potentie hebben. Daarmee investeer je ook in de toekomst van je organisatie.”